ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 2015

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 2015

ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

21ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ JUNIORS, ΩΡΑ 17:00

22 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIORS & SENIORS, ΩΡΑ 17:00

 

ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 10ΕΥΡΩ

ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 15ΕΥΡΩ