Ερώτηση 8. Μπορεί μια δασκάλα μπαλέτου να αναγνωρίσει αν ένα παιδί 6 ετών μπορεί να γίνει επαγγελματίας χορευτής/τρια μπαλέτου;

Όχι. Σε αυτή την ηλικία μία δασκάλα μπαλέτου μπορεί να αναγνωρίσει τις σωματικές δυνατότητες ενός παιδιού. Αν έχει σωματικά όλες τις δυνατότητες αυτό δεν σημαίνει πως αυτό το παιδί θα γίνει επαγγελματίας χορευτής/τρια μπαλέτου. Χρειάζεται πολύχρονη αφοσίωση, πειθαρχία και εξάσκηση και να φτάσει ένα παιδί σε αυτό το επίπεδο. Άρα πέρα από τις σωματικές δυνατότητες χρειάζεται επίσης και πολλή σκληρή δουλειά.