Ερώτηση 7. Τι απαιτεί ο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Χορού Κύπρου από ένα/μία δάσκαλο/α χορού για να είναι εγκεκριμένη από αυτόν;

Ο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Χορού Κύπρου απαιτεί από ένα/μία δάσκαλο/α χορού να αποφοιτήσει από αναγνωρισμένη ανώτατη σχολή του εξωτερικού και να έχει περασμένες όλες τις εξετάσεις δασκάλας του συστήματος που παρακολουθεί ανάλογα με το είδος που διδάσκει.