Ερώτηση 4. Μπορεί ένα παιδί 5 ετών να παρακολουθήσει μαθήματα σύχρονου χορού;

Όλα τα είδη χορού έχουν σαν βάση το μπαλέτο. Αν ένας χορευτής/τρια ασχολείται με άλλα είδη χορού χωρίς να έχει παρακολουθήσει μαθήματα μπαλέτου θα έχει πάντα ελλιπή κινήσεις. Ποτέ δεν θα μπορέσει να τελειοποιήσει το είδος χορού που παρακολουθεί. Ο σύχρονος χορός είναι ένα είδος χορού με μεγάλη βάση στο μπαλέτο. Κανένας χορευτής/τρια δεν μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα σύχρονου αν δεν κάνει τουλάχιστον 4 χρόνια μπαλέτο. Άρα ένα παιδί 5 ετών που θέλει μελλοντικά να ασχοληθεί με το σύχρονο πρέπει αναγκαστικά πρώτα να παρακολουθήσει μαθήματα μπαλέτου.