Ερώτηση 3. Τι μπορεί το μπαλέτο να προσφέρει σε ένα παιδί

Το μπαλέτο είναι η καλύτερη μορφή άσκησης σε παιδία μικρής ηλικίας. Μπορεί να γυμνάσει όλο το σώμα ενός μικρού παιδιού με ασφάλεια. Μπορεί να βοηθήσει στην σωστή στάση του σώματος και στην πρόληψη πλατυποδίας, λόρδωσης και σκολίωσης. Επίσης μπορεί να διδάξει στα παιδιά μουσικότητα και έκφραση.