Ερώτηση 2. Μπορεί ένα παιδί μεγαλύτερης ηλικίας να ξεκινήσει μπαλέτο

Φυσικά και ένα παιδί μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να ξεκινήσει μπαλέτο. Σε αυτή όμως την περίπτωση θα πρέπει ο/η μαθητής/τρια να ξεκινήσει με παιδιά μικρότερης ηλικίας για να γνωρίζει τις βάσεις και σαφώς θα πρέπει να δουλέψει περισσότερο για να μεταβεί μελλοντικά στην τάξη που θα πρέπει να είναι ανάλογα με την ηλικία του/της.