Ερώτηση 1. Ποια είναι η ιδανικότερη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί το μπαλέτο;

Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ένα παιδί το μπαλέτο τόσο μεγαλύτερη εξέλιξη θα έχει μεγαλώνοντας σε αυτό το είδος. Το μπαλέτο έχει την δυσκολότερη τεχνική και χρειάζεται την περισσότερη πρακτική από όλα τα είδη χορού, άρα η ιδανικότερη ηλικία για ένα παιδί είναι 4 χρονών.