Ερώτηση 1. Ποια είναι η ιδανικότερη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί το μπαλέτο;

Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ένα παιδί το μπαλέτο τόσο μεγαλύτερη εξέλιξη θα έχει μεγαλώνοντας σε αυτό το είδος. Το μπαλέτο έχει την δυσκολότερη τεχνική και χρειάζεται την περισσότερη πρακτική από όλα τα είδη χορού, άρα η ιδανικότερη ηλικία για ένα παιδί είναι 4 χρονών.

Ερώτηση 2. Μπορεί ένα παιδί μεγαλύτερης ηλικίας να ξεκινήσει μπαλέτο

Φυσικά και ένα παιδί μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να ξεκινήσει μπαλέτο. Σε αυτή όμως την περίπτωση θα πρέπει ο/η μαθητής/τρια να ξεκινήσει με παιδιά μικρότερης ηλικίας για να γνωρίζει τις βάσεις και σαφώς θα πρέπει να δουλέψει περισσότερο για να μεταβεί μελλοντικά στην τάξη που θα πρέπει να είναι ανάλογα με την ηλικία του/της.

Ερώτηση 3. Τι μπορεί το μπαλέτο να προσφέρει σε ένα παιδί

Το μπαλέτο είναι η καλύτερη μορφή άσκησης σε παιδία μικρής ηλικίας. Μπορεί να γυμνάσει όλο το σώμα ενός μικρού παιδιού με ασφάλεια. Μπορεί να βοηθήσει στην σωστή στάση του σώματος και στην πρόληψη πλατυποδίας, λόρδωσης και σκολίωσης. Επίσης μπορεί να διδάξει στα παιδιά μουσικότητα και έκφραση.

Ερώτηση 4. Μπορεί ένα παιδί 5 ετών να παρακολουθήσει μαθήματα σύχρονου χορού;

Όλα τα είδη χορού έχουν σαν βάση το μπαλέτο. Αν ένας χορευτής/τρια ασχολείται με άλλα είδη χορού χωρίς να έχει παρακολουθήσει μαθήματα μπαλέτου θα έχει πάντα ελλιπή κινήσεις. Ποτέ δεν θα μπορέσει να τελειοποιήσει το είδος χορού που παρακολουθεί. Ο σύχρονος χορός είναι ένα είδος χορού με μεγάλη βάση στο μπαλέτο. Κανένας χορευτής/τρια δεν μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα σύχρονου αν δεν κάνει τουλάχιστον 4 χρόνια μπαλέτο. Άρα ένα παιδί 5 ετών που θέλει μελλοντικά να ασχοληθεί με το σύχρονο πρέπει αναγκαστικά πρώτα να παρακολουθήσει μαθήματα μπαλέτου.

Ερώτηση 5. Μπορεί ένας χορευτής/τρια να σπουδάσει χορό αν δεν έχει παρακολουθήσει μαθήματα μπαλέτου;

Όχι. Καμία σχολή του εξωτερικού δεν μπορεί να δεχτεί μαθητές/τριες αν δεν έχουν βάσεις μπαλέτου. Όλες οι ανώτατες σχολές του εξωτερικού έχουν σαν βασική ακρόαση το μάθημα του μπαλέτου.

Ερώτηση 6. Εκτός από το μπαλέτο, τι άλλα είδη χορού χρειάζεται ένας χορευτής/τρια για σπουδάσει επαγγελματίας χορευτής;

Εκτός από υψηλού επιπέδου μπαλέτο, ένας χορευτής/τρια χρειάζεται να παρακολουθήσει μαθήματα σύχρονου χορού και μοντέρνου χορού.

Ερώτηση 7. Τι απαιτεί ο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Χορού Κύπρου από ένα/μία δάσκαλο/α χορού για να είναι εγκεκριμένη από αυτόν;

Ο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Χορού Κύπρου απαιτεί από ένα/μία δάσκαλο/α χορού να αποφοιτήσει από αναγνωρισμένη ανώτατη σχολή του εξωτερικού και να έχει περασμένες όλες τις εξετάσεις δασκάλας του συστήματος που παρακολουθεί ανάλογα με το είδος που διδάσκει.

Ερώτηση 8. Μπορεί μια δασκάλα μπαλέτου να αναγνωρίσει αν ένα παιδί 6 ετών μπορεί να γίνει επαγγελματίας χορευτής/τρια μπαλέτου;

Όχι. Σε αυτή την ηλικία μία δασκάλα μπαλέτου μπορεί να αναγνωρίσει τις σωματικές δυνατότητες ενός παιδιού. Αν έχει σωματικά όλες τις δυνατότητες αυτό δεν σημαίνει πως αυτό το παιδί θα γίνει επαγγελματίας χορευτής/τρια μπαλέτου. Χρειάζεται πολύχρονη αφοσίωση, πειθαρχία και εξάσκηση και να φτάσει ένα παιδί σε αυτό το επίπεδο. Άρα πέρα από τις σωματικές δυνατότητες χρειάζεται επίσης και πολλή σκληρή δουλειά.